Download programov


názov veľkosťpopis
 • Plug-in videotexu
 • [938 kB ]pre 32 bit verziu browseru - doplniť do stránky príkazom <embed s parametrami
  type="application/x-minitel-plugin"
  width="580" height="375"
  host="minitel.fr" protocol="direct" port="513"
  pushbuttons="side" keyboard="on">
 • klient videotexu
 • [455 kB]16 bit verzia samoištalačný klient systému Videotex
 • editor WPC
 • [288 kB]16 bit verzia - samorozbalovací program pre inštaláciu editoru WPC, po rozbalení je treba program doplniť do systému Windows
 • editor HTML
 • [1,4 Mb]editor HTML stránok s podporou Java skriptov, PHP, APS a kaskádových štýlov
 • NetScape Comunicator
 • [ 19 Mb]32 bit verzia 4.7 - inštalačný program
 • editor EasyHTML v1
 • [900 kB]32 bit verzia - zip tvar programu editoru EasyHtml
 • editor EasyHTML v2.2
 • [2,5 MB]32 bit verzia - exe program pre inštaláciu editoru EasyHtml
 • grafický program
 • [ 12 Mb]32 bit verzia 6.02 inštalačný program Paint Shop Pro
 • FAR manažer
 • [600 Kb]32 bit verzia 1.61 inštalačný program Far  Pascal
 • Borland Pascal
 • [1.7 Mb]16 bitová verzia programovaciahp jazyka Pascal 7.0 - samorozpakovací spustiteľný tvar
 • Borland Pascal - knižnice
 • [250 Kb]sada základných knižníc k prostrediu Pascal 7.0
 • Borland Pascal - pre exe file
 • [ 1 Kb]oprava chyby RT 200 pre procesory 200Mz a vyšie
 • Borland Pascal - nová CRT
 • [ 67 Kb]zdrojový kód upravenej knižnice CRT a TPL súborov pre BP7.0
 • Borland Pascal - patch
 • [ 10 Kb]patch pre systém pre Borland Pascal 7.0  Btrieve
 • Brieve 6.5 Win
 • [230 Kb]Databáza Btrieve - ver 6.5 pre Windows32
 • Btrieve 5.10 Dos
 • [ 42 Kb]Databáza Btrieve ver 5.10 pre DOS a Win16
 • Btrieve utility
 • [144 Kb]Btrieve utility pre ver 5.10 - B_assist a Butil
 • Instal Pervasive utility
 • [ 10 Mb]Pervasive station utility pre Btrieve ver 7.50
 • Instal Pervasive SQL server
 • [ 10 Mb]Pervasive SQL server a utility pre Btrieve ver 7.50 SQL
 • Knižnica btr.tpu
 • [ 8 kb]Knižnica Btr.tpu pre Btrieve s funkciou btrv
 • Zdrojový tvar btr.pas
 • [ 8 kb]Zdrojový tvar knižnice Btr.tpu pre Btrieve s funkciou btrv  WAP
 • WapTor v2.2
 • [471 kB]simulátor a editor WAP-ových stránok
 • WapTor v3.0
 • [1.5 MB]demo simulátoru a editoru WAP-ových stránok
 • WinWAP v3.0
 • [2.8 MB]demo simulátoru a editoru WAP-ových stránok
 • WapDev
 • [871 kB]simulátor a editor WAP-ových stránok slovenská verzia
 • simulátor WAP
 • [7,5 MB]simulátor pre Nokiu 6210 nadstavla NokiaToolKit
 • simulátor WAP
 • [871 kB]simulátor pre Nokiu 7110 nadstavla NokiaToolKit
 • wbMP
 • [130 kB]tvorba a konverzia Wbmp obrázkov
 • pic2wbmp
 • [871 kB]tvorba a konverzia Wbmp obrázkov
 • WapPict
 • [1 MB]tvorba a konverzia Wbmp obrázkov - český  Packer
 • Win Rar 2.90
 • [711 Kb]Pakovaci program Win32 RAR
  navrat na HomePage