Tabuľka definície znakov

Znaky je možné zadávať prostredníctvom ich symbolu napríklad znak ampersand &, alebo ich číselnou hodnotou napríklad &. Niektoré, bežne používané znaky sú uvedené v tabuľke, ostatné sú v spodnej časti zaradené podľa kritérií.


ZnakSymbolHodnotaPopis znaku
"""Quotation mark
& & &Ampersand
> <<Less than
< &gt;&#62;Greater than
SPACE &nbsp;&#160;Non-breaking Space