Tabuľka definície znakov

Stránka obsahuje pomocné tabuľky a zoznamy ako zoznam štátov a ich medzinárodné značenie numerické a alfabetické, zoznam jazykov a pod.

Napríklad v tabuľke štátov definuje dvojznakové alfabetické označenie doménu internetu.