História HTTP

Vývoj hypertextu ako média zaznamenal pomerne dlhý vývoj, v poslednej fáze je nositeľom definície protokolu HTTP a WWW vôbec Tim Berners Lee, ktorý na potreby atómových fyzikov z medzinárodného výskumného centra CERN vytvoril hypertextovú aplikáciu, ktorá pôvodne pracovala na platforma NeXT. O pár rokov sa objavila prvá špecifikácia (norma) jayzka HTML - Hyper Text Markup Language. Písal sa rok 1991 a za Veľkou mlákou sa začínali nesmelo objavovať náznaky internetovského boomu. Práve jazyk HTML, ako prostriedok na tvorbu WWW stránok, sa stal jedným z prvkov, ktoré mali na celú hystériu okolo Internetu akceleračný účinok. Postupne sa začali objavovať prvé prehliadače WWW stránok (napríklad Mosaic).

Ak sa na vývoj v oblasti Internetu pozrieme pozornejšie, nemôže nám uniknúť, že nárast popularity siete sietí sa úzko spája s technológiou WWW, a teda aj s jazykom HTML. Ak by sme si položili otázku, čím je to spôsobené, nájdeme celý rad odpovedí, ktoré však majú spoločného menovateľa. WWW technológia totiž výrazne zjednodušila prácu používateľov s Internetom. Technológia WWW umožnila integráciu všetkých služieb do jednotného, navyše graficky orientovaného prostredia, ktorého používanie je oveľa jednoduchšie a intuitívnejšie. Navyše na rozdiel od starších technológií WWW umožňuje nielen zobrazovanie textových informácií, ale aj obrázkov, prehrávanie zvukov a videa. Samozrejmá je možnosť vytvárať odkazy a prepojenia.

Ďalšou z charakteristických vlastností WWW je architektúra klient / server. V úlphe servera vystupuje WWW server a úlohu klienta plní vami používaný prehliadač. Aby sa WWW stránka objavila na monitore používateľa, musí jeho klient ”zvládnuť” dve základné operácie. Najskôr sa musí spojiť s WWW serverom, na ktorom je stránka uložená, a ”stiahnuť” z neho zdrojový text stránky. Táto časť by nemala nespôsobiť väčšie problémy. Podstatne inak však môže vyzerať situácia pri riešení druhej časti úlohy. Prehliadač musí získaný text analyzovať, formátovať a ponúknuť používateľovi konečnú podobu dokumentu. Práve táto časť môže spôsobiť, že vaša stránka nebude vyzerať rovnako pri zobrazení v rôznych prehliadačoch. Záleží totiž iba na prehliadači, akým spôsobom bude jednotlivé HTML príkazy interpretovať. Aj keď aktuálne verzie prehliadačov sa už s touto problematikou vyrovnávajú pomerne jednotne, najmä používatelia starších prehliadačov, nepodporujúcich najnovšie štandardy, sa musia zmieriť s tým, že ich pohľad na Web bude obmedzený. Aj pri používaní najnovších verzií sa vám však môže stať, že stránka nebude vyzerať úplne rovnako pri načítaní do rôznych prehliadačov.


návrat