Vývoj Internetu

Internet, tak ako ho poznáme dnes je pomerne mladá záležitosť, vznikol až začiatkom 90. rokov, avšak jeho história siaha oveľa ďalej a je zložitejšia.

Prvý predchodca Internetu vznikol v roku 1969 inštitúciou, ktorá sa volala Advance Research Projects Agency - ARPA pod záštitou Ministrestva obrany USA. Táto sieť bola, podľa svojho tvorcu, nazvaná ArpaNet. Na začiatku bola tvorená len štyrmi počítačmi ale úspešne sa rozrastala, takže koncom r.1972 v nej bolo zapojených asi 50 výskumných a vývojových centier.

Neskôr sa táto sieť rozdelila na dve menšia - ArpaNet a armádnú sieť - MilNet, medzi ktorými sa dalo komunikovať.

V súčinnosti s úspechom tejto siete a v súlade s rozvojom technického a technologického prostredia vznikali ďalšie siete, s hlavným dôrazom na civilný sektor - v roku 1979 vznikla sieť UseNet, ktorej hlavné určenie bolo pre oblasť výskunu a diskusné skupiny, v roku 1981 sieť BitNet, ktorá prepájala hlavne vysoké A stredné školy.

V tomto období vyvstal problém komunikácie medzi mnohými typmi počítačov prevádzkovaných na rôznych platformách a operačných systémov. Preto prebiahal v tejto oblasti intenzívny výskum, ktorého výsledkom bol protokol TCP/IP v roku 1983, ktorý je v podstate používaný dodnes.

Napriek tomu, že zhruba v polovici 80. rokov existovalo pomerne veľké množstvo rôznych sietí, neboli ešte predmetom masového záujmu, pretože neboli verejne prístupné. V roku 1986 bola vytvorená sieť NSFNet, pôvodne urečená k prepojeniu piatich superpočítačov. Neskôr sa však toto riešenie ukázalo natoľko výhodné, že v roku 1990 bola sieť ArpaNet zrušená a nahradená práve sieťou NSFNet. V roku 1991 bola nad touto sieťou vytvorená nová sieť NREN.

Vznik dnešnšj podoby Internetu sa datuje asi do roku 1993, kedy vznikol "World Wide Web" - WWW, čo je najpoužívanejšia služba v rámci internetu. S tým úzko súvisí rozvoj protokolu HTTP a protokolu FTP pre prenos súborov. V tom istom roku boli do siete Internet začlenené aj sieťe BitNet a UseNet.


návrat