Návrh témy diplomevej práce

Prosím o návrhy tém diplomových prác. Minimálne je treba zadať názov diplomovej práce, jej predpokladanú osnovu a meno navrhovateľa, ďalej meno diplomanta (ak je známe), meno a adresné údaje vedúceho práce a recenzanta, prípadne navrhované pracovisko diplomovej práce.


Návrh témy diplomovej práce.

Meno diplpmanta : 
Návrh témy   : 
          
Osnova diplomovej práce (pokyny pre vypracovanie) - cca 4 - 7 bodov :

Vedúci diplomovej práce :
Meno    : 
Priezvisko : 
Adresa   : 
PSČ    :  Sídlo : 

Recenzent diplomovej práce :
Meno    : 
Priezvisko : 
Adresa   : 
PSČ    :  Sídlo : 

Navrhované pracovisko DP :

Navrhovateľ - adresné údaje ak je externý navrhovateľ
       interný 
externý 

Meno    : 
Priezvisko : 
Adresa   : 
PSČ    :  Sídlo : 
odošli Ostatné námety a pripomienky pošli poštou