Význam jednotlivých icon :

 v lište menu
Predchádzajúca časť prvku
Základné menu alebo podmenu
Nasledovná časť prvku
 v popisnej časti
Podmenu
Aktívne menu
prvok menu
menu barRiadiace menu
menu barAktívny prvok v ľavo
menu barPosledný prvok v ľavo
menu barAktívny prvok hore
menu barAktívny prvok v pravo
menu barPosledný prvok v pravo
zaslat postuPripomienky, názory a doplnky
© Ing. Vaculik Juraj, PhD - Žilinská univerzita Žilina, FPEDaS
Aplikácie je určená na štúdijné účely a žiadnu časť tejto aplikácie nie je možné použiť, kopírovať, rozširovať v médiách alebo inak upraviť bez výhradného písomného súhlasu autora

Ing. Vaculík Juraj, PhD.
Tatranská 1/4
010 08 Žilina, Slovakia