Beta rozdelenie. Beta rozdelenie (termín prvý raz použil Gini v r. 1911) je definované ako:

f(x) = (+)/(()()) * x-1 * (1-x)-1
0 x 1
> 0, > 0

kde
        (gamma) je Gamma funkcia
,    sú parametre tvaru

Predchádzajúca animácia ukazuje zmenu beta tvaru rozdelenia.

  • statická ukážka shape1=1 shape2=5..1
  • statická ukážka shape1=1..5 shape2=1
  • statická ukážka shape1=1..5 shape2=1
  • statická ukážka shape1=2 shape2=1..5..5