Cauchy rozdelenie. Cauchyho rozdelenie (termín prvý raz použil Upensky v r.1937) mä funkciu hustoty pravdepodobnosti

f(x) = 1/(*{1 + [(x-)/]2})
0 <

kde
     je lokálny parameter (median)
     je parameter scale
    je konštanta Pi (3.14...)

Predchádzajúca animácia ukazuje zmenu tvaru Cauchyho rozdelenia ked je lokálny parameter rovný 0 a parameter mierky je rovný 1, 2, 3, a 4.
statická ukážka