Odborny profil a aktivity

Meno            : Ing. Vaculík Juraj
Datum narodenia : 25.03.1953 

 Odborný profil a projekty

Klikni na požadovaný rok

r. 1977 Prevádzkové laboratórium Žilina
r. 1978 Prevádzkové laboratórium Žilina
r. 1979 Prevádzkové laboratórium Žilina
r. 1980 Výskumný ústav spojov
r. 1981 Výskumný ústav spojov Praha
r. 1982 Výskumný ústav spojov Praha
r. 1983 Výskumný ústav spojov Praha
r. 1984 Výskumný ústav spojov Praha
r. 1985 Výskumný ústav spojov Praha
r. 1986 Výskumný ústav spojov Praha
r. 1987 Výskumný ústav spojov Praha
r. 1988 Závod výpočtovej texhniky PS GR Bratislava
r. 1989 - 1991 Chemicelulóza, š.p. Žilina
r. 1992 VŠDS Faktulta riadenia KIS
r. 1993 VŠDS Faktulta riadenia KIS
r. 1994 VŠDS Faktulta riadenia KIS
r. 1995 VŠDS Faktulta riadenia KIS
r. 1996 VŠDS FPEDaS KS
r. 1997 VŠDS FPEDaS KS
r. 1998 Žilinská univerzita FPEDaS KS
r. 1999 Žilinská univerzita FPEDaS PTP
r. 2000 Žilinská univerzita FPEDaS PTP