Publikačná činnosť a školenia

knižné publikácie
[2009]/[2008]/[2007]/[2006]/[2005]/[2004]/[2003]/[2002]
r. 2001
 • Databázový systém Btrieve / Juraj Vaculík. - Žilina : EDIS Žilina, 2001. - 200., 8 AH, odborná knižná publikácia, ISBN 80-7100-947-4
 • Bezpečnosť systémov z pohľadu štandardov, príspevok na VK VTS SF "Tvárnenie - ekológia - ekonomika 2001, Žilina jún 2001, ISBN 80-7100-854-0, str. 128-134
 • Nákup, spracovanie programového vybavenia a popisu modulu Nákup pre Feronu Slovakia, a.s.
 • Elektronické bankovníctvo , on line materál pre výučbu elektronického bankovníctva lokalizovaný na sevreri serveri učebne fp446
 • Komunikace 4/2001, informácia o dizertačnej práci "Návrh opimálneho riešenia ochrany informačného systému", ISSN 1335-4205
 • Nová ekonomika a jej aspekty, príspevok na vedeckú konferenciu VTS SF "Tvárnenie - ekológia - ekonomika 2001, Žilina jún 2001, ISBN 80-7100-854-0, str. 123-127
 • Aplikácia bezpečnostných mechanizmov na úroveň programového vybavenia, príspevok na MVK KIT '2001, Tatranské Zruby, ISBN 80-8040-159-4, str. 237-243
 • Intranet a jeho prostredie, Ing. Marián Ábel Alcatel Slovakia, a.s., spoluautor, príspevok na medzinárodnú vedeckú konferenciu KIT '2001, Tatranské Zruby september 2001, ISBN 80-8040-159-4, str. 172-178
  r. 2000
 • On line skriptá WWW, pre výuku telematických služieb - tvorba WWW stránok na serveri učebne NF110
 • Návrh optimálneho riešenia ochrany IS, dizertačná práca, 1998-2000, Žilina
 • Autorský referát k dizerrtačnej práci, 2000, Žilina
 • Marketingová štúdia informačného systému a.s. Ferona, spoluautor
 • 027/204/1999 - Hypermediálne spracovanie informácií v pošte a telekomunikáciách pomocou Browserov II. etepa
 • Ekonomické informácie, programové vybavenie Ferona Slovakia, a.s Žilina, 2000
 • VÚ 7/99 - Manažérsky informačný systém v pošte, II. etapa 01/1999 - 12/2000
 • On line help - spracovanie On line helpu k programovým aplikáciam v prostredí databázového systému Btrieve pre a.s. Feronu Slovakia
  r. 1999
 • 027/204/1999 - Hypermediálne spracovanie informácií v pošte a telekomunikáciách pomocou Browserov
 • Bezpečnosť informačných systémov, doktorandské minimum, prísomná práca k DP / Juraj Vaculík. - Žilina : 1999. - 30 :
 • REK - Reklamácie / Juraj Vaculík. - Žilina : 1999. - programové vybavenie
 • Programovanie Videotexu / Juraj Vaculík. - Žilina : EDIS Žilina, 1999. - 200., 8 AH, ISBN 80-7100-708-0, monografia
 • Bezpečnosť informačných systémov / Juraj Vaculík. - In: Postpoint '99 : Tretia medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok : Žilina 22.-24.9.1999. - Žilina : Žilinská univerzita v EDIS, 1999. - ISBN 80-7100-642-4. - S. 129-136
 • Databázy a bezpečnosť / Juraj Vaculík. - Obr. 4. In: Postpoint '99 : Tretia medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít : zborník prednášok : Žilina 22.-24.9.1999. - Žilina : Žilinská univerzita v EDIS, 1999. - ISBN 80-7100-642-4. - S. 137-144
 • VÚ 7/99 - Manažérsky informačný systém v pošte
  r. 1997
 • Programovanie v prostredí Videotexu / Juraj Vaculík. - In: Software 97 Ostrava : Ostrava. - strava : 1997. - 6
 • CIS - číselník organizácií / Juraj Vaculík. - Žilina : 1998. - programové vybavenie
 • FAK - modul fakturácia / Juraj Vaculík. - Žilina : 1998. - programové vybavenie
  r. 1996
 • PEDaS 1/96 - Riešenie technológie instradovania a dohľadu zásielok v preprave na úrovni ZPU
 • PEDaS/2/96 - Výskum vplyvu ponuky, trhovej štruktúry a štruktúry hospodárstva na dopyt v pošte a telekomunikáciach
  r. 1995
 • Prieskum smerovania podaných zásielok. / Juraj Vaculík. - Žilina : VŠDS PEDaS, 1995.
 • Prezentácie vybraných služieb videotexu / Juraj Vaculík. - In: Medzinárodná výstava TIS 95 - Žilina : 1995.
 • Informácie a podnikateľ ... / Juraj Vaculík. - In : EPP Poradca podnikateľa. - (1995), 7 s.
  r. 1994
 • ApliComp 94, výstava výpočtovej techniky / Juraj Vaculík. - In: : Žilina 26 - 29. 04. 1994.
 • Školenie Word a Excel / Juraj Vaculík. - Žilina : 1994. - Ferona Žilina, s.r.o,
  r. 1993
 • úloha 18-FR/93 - Pivotný projekt Videotexu, programové vybavenie
 • Štatistika videotexových služieb / Juraj Vaculík. - Žilina : VŠDS, 1993. - programové vybavenie pre spracovanie štatistiky o využívaní videotexových služieb v prostredí systému IPPOLIS
 • Konverzia formátu DBF do prostredia Videotexu / Juraj Vaculík. - Žilina : VŠDS, 1993. - programové vybavenie pre konverziu formátov
 • Prezentácia videotexového systému / Juraj Vaculík. - In: Medzinárodná výstava TIS 93 : Žilina. VŠDS ŽA, 1993.
  r. 1998
 • Telematické služby / Juraj Vaculík. - Žilina : Žilinská univerzita v EDIS, 1998. - 127 s., VH 10,42 : obr., tab. - Lit. 9. ISBN 80-7100-530-4
 • APS - Automatizovaný platobný styk / Juraj Vaculík. - Žilina : 1999. - programové vybavenie
  r. 1987
 • Automatizované spracovanie DCN, odborný príspevok Zborník VÚS, autor
  r. 1986
 • Nová technológia dôchodkovej služby, odborný príspevok Pošta a PNS, spoluautor
  r. 1985
 • Skúsenosti s využívaním SPU 800, odborný článok PTT Revue, autor