návrat Publikačná činnosť a ohlasy rok 2002 a staršie návrat

 1. VACULÍK J.: Databázový systém Btrieve, odborná knižná publikácia, EDIS Žilina, 2002, 8 AH,1. vyd. - ISBN 80-7100-947-4 , AMG
  1. KREMEŇOVÁ, I: Architektúra a vývoj expertných systémov, In: zborník, VACULÍK J.: Databázový systém Btrieve, EDIS 2002,
  2. PAVLIČKO, M, ŠMEHÝĽ, M.: Data Mining – The Tool for Modern Manager In: Transcom 2003: VACULÍK J., : Databázový systém Btrieve,
 2. VACULÍK J.: Aplikácia bezpečnostných mechanizmov na úroveň programového vybavenia, 2001 - ISBN 80-8040-159-4 In: Komunikačné a informačné technológie
 3. VACULÍK J., ÁBEL M.: Intranet a jeho prostredie, IN: KIT 2001 - ISBN 80-8040-159-4 In: Komunikačné a informačné technológie
  1. ZELEM, J,: Niekoľko poznámok k výučbe informatiky na fakultách technicko-ekonomického typu, In: Informatika v škole č. 25/2003, ISSN 1335-616X : Ing. VACULÍK J., Ing. Ábel M., : Intranet a jeho prostredie,
 4. VACULÍK J.: Telekomunikačné terminály, In: KOLEKTÍV AUTOROV: Multimédiá - multimediálne telekomunikačné technológie, skriptá a CD v rámci projektu Tempus / TeleEduca, vydavateľstvo STU Bratislava 2001, ISBN 80-227-1483-6.
  1. ZELEM, J.: Mobilné sieťové systémy ( aj v doprave) II., MOT, magazín pre motoristov, ročník XIII., číslo 5, ISSN 1210 – 2083, In: Kolektív autorov, Multimediálne telekomunikačné technológie, skriptá ISBN 80-227-1483-6, STU Bratislava, 2001,
 5. VACULÍK J.: Bezpečnosť systémov z pohľadu štandardov, 2001 - ISBN 80-7100-854-0 In: Tvárnenie, ekológia, ekonomika 2001
 6. VACULÍK J.: Nová ekonomika a jej aspekty, 2001 - ISBN 80-7100-854-0 In: Tvárnenie, ekológia, ekonomika 2001
 7. VACULÍK J.: Návrh optimálneho riešenia ochrany informačného systému, dizertačná práca, 2000
 8. VACULÍK J.: Programovanie videotexu, monografia, EDIS Žilina, 2000, 8AH, 1. vyd. - ISBN 80-7100-708-0
  1. MADLEŇÁKOVÁ L.. K problematike prístupu k počtovej sieti a tvorbe tarifného systému, in: Perners contacts, elektronický odborný časopis o technológií, technice a logistice v dopravě 3/2006, Pardubice, ISSN 1801-674X, citované : VACULÍK J.: Programovanie videotexu, 2000, 1. vyd. - ISBN 80-7100-708-0
  2. MADLEŇÁK, R.: Nové modely medzifiremného obchodovania s využitím informačno-komunikačných technológií, In : Nástroje diagnostiky vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku II, zborník z medzinárodného seminára, 2002 - VACULÍK J.: Programovanie Videotexu, EDIS 2000, ISBN 80-7100-708-0,
  3. ČOREJOVÁ, T.: K problematike hodnotenie internetových obchodov, In : Rozvoj Euroregiónu Beskydy, Zborník z medzinárodnej konferencie Bialsko-Biala, ISSN 1429-673x, 2002; Vaculík, J.: Programovanie videotexu,
 9. VACULÍK J.: Databázy a bezpečnosť, 1999 - ISBN 80-7100-642-4 In: Postpoint '99
 10. VACULÍK J.: Bezpečnosť informačných systémov, 1999 - ISBN 80-7100-642-4 In: Postpoint '99
  1. PAĎOUROVÁ, A., KAŠTÁNEK, P.: Prieskum potrieb MaSP v oblasti informačných systémov, In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy, Zborník z medzinárodnej konferencie Bialsko-Biala, ISSN 1429-673x, VACULÍK J.: Bezpečnosť informačných systémov,
  2. ŠTOFKOVÁ, J.: Prieskum poskytovania poštových a telekomunikačných služieb v prihraničnom regióne, In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy, Zborník z medzinárodnej konferencie Bialsko-Biala, ISSN 1429-673x, VACULÍK J.: Bezpečnosť informačných systémov, Zborník PostPoint, 2002
 11. VACULÍK J.: Telematické služby, skriptá 1998, ISBN 80-7100-530-4
  1. MADLEŇÁK R., VACULÍK J.: Elektronické podnikanie, vysokoškolská učebnica, Edis 2998,
  2. MADLEŇÁKOVÁ L.,MAJERČÁKOVÁ G., Legislatíva v poštových a elektronických komunikáciach, in: EDIS ŽU 2007, elektronické skriptá, ISBN 978-80-8070-789-7, citované VACULÍK J. A KOL. : Telematické služby, skripá, EDIS 1998, ISBN 80-7100-530-4
  3. ŠVADLENKA L., MADLEŇÁK R., Elektronické obchodování, monografie, Institut Jana Pernera, o.ps. Pardubice, ISBN 80-86530-40-X – citácia VACULÍK J., VACULÍK J.: Telematické služby, skriptá 1998 - ISBN 80-7100-530-4
  4. MAJERČÁKOVÁ M., Poskytovanie internetových služieb malým firmám v lokalite Žilina, in: e. časopis Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod II/2007, ISSN 1336-8281, citované VACULÍK J.: Telematické služby, skriptá 1998 - ISBN 80-7100-530-4
  5. MADLEŇÁKOVÁ L., Možnosti elektronického monitorovania kvality poštových služieb, in: Perners contacts, elektronický odborný časopis o technológií, technice a logistice v dopravě 1/2007, Pardubice, ISSN 1801-674X, citované VACULÍK J.: Telematické služby, skriptá 1998 - ISBN 80-7100-530-4
  6. MADLEŇÁK R. BENECH P., História a súčasnosť elektronických bankových systémov na Slonensku, In: el. časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod, II/2006, ISSN 1336-8281/ citácia VACULÍK J., TELEMATICKÉ SLUŽBY – skriptá EDIS 1998, ISBN 80-7100-530-4
  7. MADLEŇÁK R., Analýza návrhu a tvorby multimediálnych prezentácií, Doprava a spoje, internetový časopis FPEDaS, ISSN 1336-7676, citované VACULÍK J.: Telematické služby, skriptá 1998 - ISBN 80-7100-530-4.
  8. MAJERČÁKOVÁ M., PAĎOUROVÁ A.: Ochrana spotrebiteľa na telekomunikačnom trhu, IN: el. časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod, II/2006, ISSN 1336-8281/ citácia VACULÍK J., TELEMATICKÉ SLUŽBY – skriptá EDIS 1998, ISBN 80-7100-530-4
  9. MADLEŇÁKOVÁ L., K problematike vývoja poštového trhu v SR, Doprava a spoje, internetový časopis FPEDaS, ISSN 1336-7676, citované VACULÍK J.: Telematické služby, skriptá 1998 - ISBN 80-7100-530-4
  10. MADLEŇÁK R., Požiadavky študentov na webovú prezentáciu, IN: Zborník z medzinárodnej konferencie UNINFOS 2006, ISBN 80-8050-976-x, str. 258-8265 / citácia : VACULÍK J. TELEMATICKÉ SLUŽBY – skriptá EDIS 1998, ISBN 80-7100-530-4
  11. MADLEŇÁK R.:: Elektronický obchod, skriptá, 2004, EDIS Žilina, ISBN 80-8070-192-X, VACULÍK J.: Telematické služby, EDIS 1998, ISBN 80-7100-530-4,
  12. MADLEŇÁK R., MAJERČÁKOVÁ M., Informácia a jej prenos, Skriptá EDIS 2004, ISBN 80-8070-327-2 / citácia VACULÍK J., TELEMATICKÉ SLUŽBY – skriptá EDIS 1998, ISBN 80-7100-530-4
  13. HRUDKAY, K., MADLEŇÁKOVÁ, L., MAJERČÁKOVÁ, M., STRENITZEROVÁ, M.: Challenges of lotation based services to mobile operators, In: Trasnscom 2003: VACULÍK J.: Telematické služby,
  14. MAJERČÁKOVÁ G.: Technológia telekomunikácií, skriptá, Edis 2003, ISBN 80-8070-159-8, Vaculik J.: Telematické služby, skriptá, EDIS 1998, ISBN 80-7100-530-4,
  15. MADLEŇÁK, R.: Analýza rastu e-business v žilinskom regióne z hľadiska trhových segmentov, In: Rozvoj euroregiónu Beskydy II, Bialsko-Biala 2003, ISSN 1429-673X, VACULÍK J.: Telematické služby,
  16. AKO, R.: Využívanie telekomunikačných služieb v SR ako podpora rozvoja regiónu, In: Rozvoj euroregiónu Beskydy II, Bialsko-Biala 2003, ISSN 1429-673X, VACULÍK J.: Telematické služby,
  17. ZELEM J.: Využitie možností počítačových sieťových služieb pre rozvoj Euroregiónu Beskydy, In: Rozvoj Eroregiónu Beskydy II, Bialsko-Biala 2003, ISSN 1429-673X, VACULÍK J.: Telematické služby
  18. ČOREJOVÁ, T.: E-buusines na Slovensku a jeho bariéry, In : Nástroje diagnostiky vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku II, zborník z medzinárodného seminára, 2002; - VACULÍK J.: Telematické služby, EDIS 1998, ISBN 80-7100-530-4,
  19. MADLEŇÁK, R.: Nové modely medzifiremného obchodovania s využitím informačno-komunikačných technológií, In: Nástroje diagnostiky vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku II, zborník z medzinárodného seminára, 2002, VACULÍK J.: Telematické služby, EDIS 1998, ISBN 80-7100-530-4,
  20. ČOREJOVÁ, T: K problematike hodnotenie internetových obchodov, In : Rozvoj Euroregiónu Beskydy, Zborník z medzinárodnej konferencie Bialsko-Biala, ISSN 1429-673x , 2002; Vaculík, J. Telematické služby,
  21. ČOREJOVÁ, T: About restructurin of engineering education, In : Procudings IGIP, St. Petergurg, 2002, ISSN 0724-8873, Vaculík, J. Telematické služby, EDIS 1998, ISBN 80-7100-530-4,
 12. VACULÍK J.: Informácie a podnikateľ, In: EPP Poradca podnikateľa - (1995), 7 s.
 13. VACULÍK J., Tvorba aplikácie v databázovom prostredí Videotexu, IN: Celostátní konference TVORBA SOFTWARU '97, VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 28.-30. května 1997, ISBN 80-86122-01-8,
 14. VACULÍK J.: Prieskum smerovania podaných zásielok, výskumná úloha, 1995