návrat Publikačná činnosť a ohlasy rok 2003 návrat

 1. ČOREJOVÁ T., VACULÍK J.: K hodnoteniu potrieb malých a stredných podnikov v oblasti infraštruktúra vo vybranom regióne, str. 357-361, zborník referátov z medzinárodnej konferencie Malí a střední podniky před vstupem do EU, Karviná 2003, ISBN 80-7248-194-0
 2. VACULÍK J.: E-learning v prostredí transhraničnej spolupráce – prvok zvyšovania kvality služieb, zborník z medzinárodnej konferencie Rozvoj euroregiónu Beskydy II, Bielsko-Biala 2003, str. 247-254, ISSN 1429-673x
  1. STRENITZEROVÁ M., Regionálne inovačné stratégie v SR, In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Rozvoj euroregiónu Beskydy“, Žilina – Bielsko-Biala, 2006, ISBN 80-8070-602-6, citované : Vaculík : E-learning...
 3. STRENITZEROVÁ M., VACULÍK J.: Progress in information infrastructure and human resources management / 2003, In: Opportunities and threatens on the telecommunication and postal services market under conditions of economy globalisation - S. 43-46, ISBN 83-89142-22-8
 4. ČOREJOVÁ T., STRENITZEROVÁ M., VACULIK J. In: Security and Human resources in the ITC, In: Scientific Reports, Journal of the University of Applied Sciences Mitrweida, Nr. 5/2003, ISSN 1437-7624, s. 26-29
  1. STRENITZEROVÁ M.: Aplikácia informačných technológií v procese riadenia ľudských zdrojov, In: zborník II. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Diagnostika podniku, controling a logistika, marec 2004, ISBN 80-8070-208-X, Čorejová T., Strenitzerová M., Vaculik J. In: Security and Human resources in the ITC, Scientic report 5/2003, Mittweida, ISSN 1437-7624
 5. VACULÍK. J., : Marketing v prostredí internetu, In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie KIT 2003 - Komunikačné a informačné technológie - S. 7-11
  1. MADLEŇÁK R., Email marketing a možnosti jeho využitia, IN: El. časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod, II/2007, ISSN 1336-8281, citované VACULÍK J.: MARKETING V PROSTREDÍ INTERNETU, KIT, 2003,
  2. MADLEŇÁK R., Potential of the internet as a marketimg medium, Doprava a spoje , internetový časopis FPEDaS, ISSN 1336-7676, citované VACULÍK J.: MARKETING V PROSTREDÍ INTERNETU, KIT, 2003,
  3. MADLEŇÁK R., Basic aspects of spam, Doprava a spoje 2/2006, internetový časopis FPEDaS, ISSN 1336-7676, citované VACULÍK J.: MARKETING V PROSTREDÍ INTERNETU, KIT, 2003,
  4. MADLEŇÁK R., Analýzy trhu internetovej reklamy v Slovenskej republike, IN: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod – internetový časopis 1/2006, ISSN 1336-8281 – citácia VACULÍK J., MARKETING V PROSTREDÍ INTERNETU, KIT, 2003,
  5. MADLEŇÁK R., Analýzy foriem internetovej reklamy - banery, IN: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod – internetový časopis 2/2006, ISSN 1336-8281 – citácia VACULÍK J., MARKETING V PROSTREDÍ INTERNETU, KIT, 2003,
  6. MADLEŇÁK R., Analýzy foriem internetovej reklamy – e-mailová reklama, IN: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod – internetový časopis 3/2006, ISSN 1336-8281 – citácia VACULÍK J., MARKETING V PROSTREDÍ INTERNETU, KIT, 2003,
  7. MADLEŇÁK R., Internetový virálny marketing – moderná metóda získavania zákazníkov, IN: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod – internetový časopis 4/2006, ISSN 1336-8281 – citácia VACULÍK J., MARKETING V PROSTREDÍ INTERNETU, KIT, 2003,
  8. STRENITZEROVÁ, M,: Aplikácia informačných technológií v procese riadenia ľudských zdrojov, In: zborník II. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Diagnostuka podniku, controling a logistika, marec 2004, ISBN 80-8070-208-X, VACULÍK J.: Marketing v prostredí Internetu, konferencia KIT‘2003, ISBN 80-968711-4-5,
 6. VACULÍK J.: Internet marketing –advantages and disadvantages, IN: Opportunities and threatens on the telecommunication and postal services market under conditions of economy, Szczecin – Swinoujscie, 27. - 28. 11. 2003, s. 311-316, ISBN 83-89142-22-8
  1. ŠVADLENKA L., MADLEŇÁK R., Elektronické obchodování, monografie, Institut Jana Pernera, o.ps. Pardubice, ISBN 80-86530-40-X – citácia VACULÍK J., Internet marketing –advantages and disadvantages, IN: Opportunities and threatens on the telecommunication and postal services market under conditions of economy, Szczecin – Swinoujscie, 27. - 28. 11. 2003, s. 311-316, ISBN 83-89142-22-8
  2. MADLEŇÁK R., Predpoklady a možnosti rozvoja elektronických služieb poštových operátorov, in: Postpoint 2007, ISBN 978-80-8070-729-3 – citácia VACULÍK J., Internet marketing –advantages and disadvantages, IN: Opportunities and threatens on the telecommunication and postal services market under conditions of economy, Szczecin – Swinoujscie, 27. - 28. 11. 2003, s. 311-316, ISBN 83-89142-22-8
  3. MADLEŇÁK R., Analýza foriem internetovej reklamy – e-mailová reklama, in: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod – internetový časopis 4/2006, ISSN 1336-8281 – citácia VACULÍK J., Internet marketing –advantages and disadvantages, IN: Opportunities and threatens on the telecommunication and postal services market under conditions of economy, Szczecin – Swinoujscie, 27. - 28. 11. 2003, s. 311-316, ISBN 83-89142-22-8
 7. VACULÍK J. Elektronické obchodovanie a jeho uplatnenie v transhraničnom styku, IN: In: Monitoring transhraničnej spolupráce a jej bariér v Euroregióne Beskydy - S. 90-95
 8. VACULÍK J.: Od procedúr k objektom alebo úvod do programovania, skriptum, 2003, 1. vyd. - ISBN 80-8070-155-5
 9. ZELEM J., VACULÍK J.: Stratégia prepojovania HSCDS, GPRS v sieti GSM, In: Mot č.7/2003, magazím pre motoristov ISSN 1210-2083
 10. VACULÍK J.: E-learning v prostredí transhraničnej spolupráce - prvok zvyšovania kvality, 2003 In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy II - S. 247-254
  1. ŠTOFKOVÁ K., KREMEŇ B.: Poskytovanie telekomunikačných služieb v prihraničných regiónoch, IN: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, II. diel, Žilina, Bialsko-Biala 2003, ISBN 80-8070-152-0 – citácia: VACULÍK J., E-learning v prostredí transhraničnej spolupráce – prvok zvyšovania kvality služieb,
 11. VACULÍK J. ZELEM J.: Academic metropolitan networks and SANET II / et al.], 2003 In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity - Roč. 5, č. 3 (2003), s. 101-104
  1. KNUTELSKÁ, M.: Riešenie niektorých problémov vo výučbe informatiky In: Informačné technológie a vzdelávanie, medzinárodná konferencia Nitra, 2003 ISBN 80-8069-242-2, Zelem, Muzik, Fabian, Vaculik: Academics metropolitan network and SANET, ISSN 1335-4205, Communications, sientific letters of the University of Zilina 2003,
  2. KNUTELSKÁ, M.: Riešenie niektorých problémov vo výučbe informatiky, In: UNIFOS 2003, medzinárodná konferencia Nitra 2003, ISBN 80-8069-241-6, : Zelem, Muzik, Fabian, Vaculik : Academics metropolitan network and SANET, ISSN 1335-4205,
  3. ZELEM J.: Využitie možností počítačových sieťových služieb pre rozvoj Euroregiónu Beskydy, In: Rozvoj Eroregiónu Beskydy II, Bialsko-Biala 2003, ISSN 1429-673X, Zelem, Muzik, Fabian, Vaculík : Academics metropolitan network and SANET, ISSN 1335-4205,
  4. ZELEM J., FABIAN P.: Slovak academic data network SANET II, In: Present stat and possibilities, seminár ISAT 2003 Wroclaw 2003, Zelem, Muzik, Fabian, Vaculik : Academics metropolitan network and SANET, ISSN 1335-4205
  5. HOFREITER L.: Bezpečnostné aspekty regionálnej spolupráce, In: Rozvoj Eroregiónu Beskydy II, Bialsko-Biala 2003, ISSN 1429-673X, VACULÍK J.: Bezpečnosť Zelem, Muzik, Fabian, Vaculik : Academics metropolitan network and SANET, ISSN 1335-4205