návrat Publikačná činnosť a ohlasy rok 2004 návrat

 1. VACULÍK J.: Finálne fázy elektronického obchodu, Logistika 5/2004, str. 22-23, ISSN 1211-0957, internetový časopis - Economia OnLine - iHNed.cz 5/2004, ISSN 1213-7693
  1. MADLEŇÁK R., Hľadanie vhodného nákupného algoritmu pre elektronické obchodovanie, IN: zborník z III. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Diagnostika podniku, controlling a logistika, 2006, citácia – VACULÍK J.: FINÁLNE FÁZY ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVANIA , časopis Logistika 10/2005
  2. MADLEŇÁK R., Komparácia trhov elektronických obchodov ma SR a CR, In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Rozvoj euroregiónu Beskydy“, Žilina – Bielsko-Biala, 2006, ISBN 80-8070-602-6,citácia – VACULÍK J., Finálne fázy el. obchodu. ...
 2. VACULÍK J., KRUPPA M., Jednoduchá aplikácia eCRM v prostredí WWW (1), ATP Journal 4/2004, str. 6, ISSN 1335-2237, OnLine verzia ATP Journal 4/2004, ISSN 1336-223x
 3. VACULÍK J., KRUPPA M., Jednoduchá aplikácia eCRM v prostredí WWW (2), ATP Journal 5/2004, str. 77, ISSN 1335-2237, OnLine verzia ATP Journal 5/2004, ISSN 1336-223x
 4. VACULÍK J., KRUPPA M., Jednoduchá aplikácia eCRM v prostredí WWW (3), ATP Journal 6/2004, str. 4, 10, ISSN 1335-2237, OnLine verzia ATP Journal 6/2004, ISSN 1336-223x
 5. VACULÍK J., HÁJNIK J.: Možnosť skvalitnenia hodnotenia dodávok, Kvalita 4/2004, str. 24-27, ISSN 1335-9231
 6. VACULÍK J., KRUPPA M., Jednoduchá aplikácia eCRM v prostredí WWW (4), ATP Journal 7/2004, str.76, 82, ISSN 1335-2237, OnLine verzia ATP Journal 7/2004, ISSN 1336-223x
  1. STRENITZEROVÁ M., Prínos a význam CRM pri zvyšovaní efektívnosti vybraného sieťového podniku, IN: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod – internetový časopis 3/2006, ISSN 1336-8281 – citácia VACULÍK J.,
 7. VACULÍK J., MAŽÁRI P, Radiofrekvenčná identifikácia v poštových službách (2), ATP Journal 10/2004, str.81, 82, 86, ISSN 1335-2237, OnLine verzia ATP Journal 10/2004, ISSN 1336-223x
 8. VACULÍK J., MAŽÁRI P, Radiofrekvenčná identifikácia v poštových službách (1), ATP Journal 9/2004, str.44 - 45, ISSN 1335-2237, OnLine verzia ATP Journal 9/2004, ISSN 1336-223x
  1. MADLEŇÁK R.: K možnostiam organizácie pružnej poštovej prepravnej siete, in: Perners contacts, elektronický odborný časopis o technológií, technice a logistice v dopravě 1/2007, Pardubice, ISSN 1801-674X,
 9. VACULÍK J., MAŽÁRI P.: RFID v logistike, Logistika 10/2004, str. 30-34, ISSN 1221-0957, internetový časopis iHNHed.cz – Economia OnLine 2004, ISSN 1213-7693
 10. VACULÍK J., MAGÁT Ľ.: Právny rámec elektronického obchodu, Poradca 13/2004, str. 210-214, ISSN 1335-1583
 11. VACULÍK J., BLUNÁR A.: Theoretical background for giving graduation theses, Zborník prác fakulty PEDaS, volume 21/2004, str. 273 - 280,.ISBN 80-8070-247-8
 12. VACULÍK J.: Poskytovateľ ASP ako administrátor aplikačného systému, zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie Diagnostika podniku, controling a logistika, Žilina 2004, str. 344-348, ISBN 80-8070-208-x
  1. MADLEŇÁK R., Stav elektronického podnikania na Slovensku, in: internetový časopis Pošta, Telekomunikácie a elektronický obchod, IV/2008, str. 22 – 28, ISSN 1336-8281