návrat Publikačná činnosť a ohlasy rok 2005 návrat

 1. VACULÍK J., MAGÁT L., Čo je elektronické obchodovanie, zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing a obchod, Zvolen 2005, ISBN 80-89029-97-3,
  1. MADLEŇÁK R., Typy a charakteristika elektronických služieb poštových operátorov, in: Perners contacts, elektronický odborný časopis o technológií, technice a logistice v dopravě 1/2007, Pardubice, ISSN 1801-674X, citované VACULÍK J.: Čo je elektronické obchodovanie, zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing a obchod, Zvolen 2005, ISBN 80-89029-97-3
 2. MADLEŇÁK R., VACULÍK J.: The Customer`s view at the successful web, Scientific reports Mittweida 7/2005, str 8-11, ISSN 1437-7624
  1. MADLEŇÁK R., Web advertising’s acceptable, in: Telecom 2007, Varna Bulharsko, konferencia, ISBN 978-954-8329-93-4, citované VACULÍK J., MADLEŇÁK R.: The customer’s view at successfull web, Scientific reports Mittweida 7/2005, str 8-11, ISSN 1437-7624
 3. VACULIK J., Aplikácia nových technológií do riadenia služieb, zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou KIT 2005, Tatranské zruby, Starý Smokovec, str. 154-158, ISBN 80-8040-266-8
 4. VACULÍK J., MAŽÁRI P.: Aplikácia technológie RFID v doprave, medzinárodná konferencia Dopravní systémy 2005, Pardubice 2005, str. 343-349, ISBN 80-7194-805-5 (Plná verzia na CD)
 5. VACULÍK J., KREMEŇOVÁ I.: Wireless technologies in transport services, medzinárodná konferencia MOSATT - Modern Safety Technologies in Transportation – Košice 2005, S. 419-425, paperback ISBN 80-969106-1-2, electronic ISBN 80-969106-2-0
 6. VACULÍK J., ŠTRBÁKOVÁ E., MADLEŇÁK R.: Výučbový program pre IP telefóniu, zborník z medzinárodnej konferencie UNINFOS 2005, UMB Banská Bystrica, str 309 – 313, ISBN 80-8083-104-1, CD zborník ISBN 80-8083-103-3
  1. MAJERČÁKOVÁ M., Skvalitňovanie výučby prostredníctvom e-learningu, In: zborník z konferencie eLearn 2007, Žilina, str. 143-148, ISBN 978-80-8070-645-6, citácia - VACULÍK J., ŠTRBÁKOVÁ E., MADLEŇÁK R.: Výučbový program pre IP telefóniu
 7. KREMEŇOVÁ I., MADLEŇÁK R., VACULÍK J.: Elektronische datenaustausch von BTB kommunikation, 6. medzinárodné vedecká konferencie TRANSCOM 2005, Žilina, str. 117-120, ISBN 80-8070-412-0
  1. MADLEŇÁK R., VACULÍK J.: Elektronické podnikanie, vysokoškolská učebnica, Edis 2998,
 8. VACULÍK J., Aplikácia nových technológií do riadenia služieb, internetový časopis DaS - Doprava a spoje 1/2005, ISSN 1336-7676