návrat Publikačná činnosť a ohlasy rok 2008 návrat

 1. HERGENRODER E. VACULÍK J., Lecture with audio/video conference: an experience report, IN: Mittweida 2008,
 2. VACULÍK J., ŠIMEK T. : Návrh elektronického systému Oznámenie o uložení zásielky prostredníctvom SMS správy – časť II, IN: El. časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod, III/2008, ISSN 1336-8281, BDF
 3. VACULÍK J., MITOŠINKOVÁ Z., Aplikácia mobilných technológií na vybrané procesy v pošte, IPoCC - International Postal and e-Communications Conference, Pardubice, September, 2008, ISBN 978-80-904233-0-5
 4. BACHMANN F., VACULIK J.: Qualitätsmanagement für Steuerberater und deren Dienstleistungen, internetový časopis Wiseenschaftliche Schriftenreihe 27/2008, ISSN 1866-9948, BDA, http://www.wissenschaftliche-schriftenreihe.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=29
 5. BACHMANN F., VACULIK J.: Optimierung der strategischen Beschaffung durch Einsatz der ABS- Analyse, internetový časopis Wiseenschaftliche Schriftenreihe 27/2008, ISSN 1866-9948, BDA, http://www.wissenschaftliche-schriftenreihe.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=33
 6. BACHMANN F., VACULIK J,: Municipal income budget, internetový časopis Wiseenschaftliche Schriftenreihe 27/2008, ISSN 1866-9948, BDA http://www.wissenschaftliche-schriftenreihe.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=22
 7. HERGENRODER E., VACULIK J,: Marketing aspects, internetový časopis Wiseenschaftliche Schriftenreihe 27/2008, ISSN 1866-9948, BDA, http://www.wissenschaftliche-schriftenreihe.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=15
 8. MICHÁLEK I., VACULÍK J., RFID Transportation systems applications, IPoCC - International Postal and e-Communications Conference, Pardubice, September, 2008, ISBN 978-80-904233-0-5
 9. BACHMANN F., VACULIK J.: Usage of SWOT method in determining of both position and strategy of consultant office considering external environment (competition) and in-house environment, internetový časopis Wiseenschaftliche Schriftenreihe 27/2008, ISSN 1866-9948, BDA. http://www.wissenschaftliche-schriftenreihe.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=14
 10. BACHMANN F. VACULÍK J., Instrumente des dienstleistungmarketings und deren implementierung, In: internetový časopis fakulty PEDaS - DaS - Doprava a spoje 1/2008, ISSN 1336-7676, ADF
 11. HERGENRODER E., VACULÍK J.: Common infrastructure helps media locations, internetový časopis Wiseenschaftliche Schriftenreihe 26/2008, ISSN 1866-9948, BDA, http://www.wissenschaftliche-schriftenreihe.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=38
 12. MICHÁLEK I., VACULÍK J., History and evolution of RFID technology, IN: El. časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod, III/2008, ISSN 1336-8281, BDF
 13. BACHMANN F., VACULÍK J.: Das EFQM modell, internetový časopis Wiseenschaftliche Schriftenreihe 27/2008, ISSN 1866-9948, BDA, http://www.wissenschaftliche-schriftenreihe.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=35
 14. HERGENRODER E., VACULÍK J.: IPTV support e-learning system, convential TV too?, internetový časopis Wiseenschaftliche Schriftenreihe 27/2008, ISSN 1866-9948, BDA, http://www.wissenschaftliche-schriftenreihe.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=11
 15. HERGENRODER E., VACULÍK J.: Strategic management at TV-stations under public law, internetový časopis Wiseenschaftliche Schriftenreihe 26/2008, ISSN 1866-9948, BDA, http://www.wissenschaftliche-schriftenreihe.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=7
 16. VACULÍK J., ŠIMEK T.: Návrh elektronického systému Oznámenie o uložení zásielky prostredníctvom SMS správy – časť I, IN: El. časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod, II/2008, ISSN 1336-8281, BDF
 17. KOLAROVSZKI P. VACULÍK J.: Balíkové zásielky v spojení s technológiou RFID, IV. medzinárodná konferencia „Diagnostika podniku, controlling a logistika, Žilina 2008, str. 117-122, ISBN 978-80-8070-918-1
  1. PAĎOUROVÁ A., MAJERČÁKOVÁ M,. Možnosti identifikácie pomocou RFID technológie in: El. časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod, I/2009, str. 61-65, ISSN 1336-8281,
 18. BACHMANN F., VACULIK J.: Communication strategy of consultant Office, internetový časopis Wiseenschaftliche Schriftenreihe 27/2008, ISSN 1866-9948, BDA. http://www.wissenschaftliche-schriftenreihe.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=6
 19. VACULÍK J., MICHÁLEK I.: Spôsoby využitia rádio frekvenčnej identifikácie (RFID) v logistike, IV. medzinárodná konferencia „Diagnostika podniku, controlling a logistika, Žilina 2008, str. 198-1206, ISBN 978-80-8070-918-1
  1. VAŠKO M., Vplyv nových technológií na efektívnosť SCM in: Baťova konferencia Zlík, 2009
 20. DOLNÁK I., VACULÍK J.: RFID attacks and Information Security, The internet, competitiveness and the organization security, X medzinárodná konferencia, Zlín 2008 ISBN 978-7318-548-0
  1. PAĎOUROVÁ A., MAJERČÁKOVÁ M,. Možnosti identifikácie pomocou RFID technológie in: El. časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod, I/2009, str. 61-65, ISSN 1336-8281,
 21. VACULÍK J., MICHÁLEK I., KOLOROVSZKI P.: Principles of selection, implementation and utilization of RFID in Supply chain management, Promnet ISSN
 22. VACULÍK J., HERGENRODER E.: Ako má vyzerať multimediálna prednáška, medzinárodná konferencia DIVAI 2008 – Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike – zborník , ISBN 978-80-8094-317-2
 23. HERGENRODER E., VACULÍK J.: Live transmited audio/video conference between two universites at difference locations, medzinárodná konferencia DIVAI 2008 – Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike – zborník, ISBN 978-80-8094-317-2,
 24. VACULÍK J., HERGENRODER E., BACHMANN F.: Marketing and quality attributes in different structure and services providing by consultant office. Vedecký časopis EMS 1/2008, str. 79-87, ISSN 1337-0839,
  1. PAĎOUROVÁ A.: Six sigma ako metodológia zlepšovania poštových procesov, in: IV. medzinárodná konferencia „Diagnostika podniku, controlling a logistika, Žilina 2008, str. 198-1206, ISBN 978-80-8070-918-1, citované: VACULÍK J., HERGENRODER E., BACHMANN F.: Marketing and quality attributes in different structure and services providing by consultant office. Vedecký časopis EMS, ISSN
 25. KOLAROVSZKI P., VACULÍK J.: RFID pomôže, len ak s ním viete pracovať - rádiofrekvenčná identifikácia nesie pre firmy vážne riziká, Doprava a logistika č.1/2008, str. 20-21, ISSN 1337-0138,
  1. PAĎOUROVÁ A., MAJERČÁKOVÁ M,. Možnosti identifikácie pomocou RFID technológie in: El. časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod, I/2009, str. 61-65, ISSN 1336-8281,
 26. VACULÍK J., MICHÁLEK I., KOLOROVSZKI P.: Zásady a využitia RFID v prostrední Supply Chain Manažmentu, Logistika ISSN
 27. VACULÍK J., KOLAROVSZKI P.: E2E – end to end systémy na báze RFID, International conference World of Information systems 2008, apríl 2008, UTB Zlín, str. 295-300, ISBN 80-7318-697-5
 28. VACULÍK J., Nové prvky v poštovej logistike, Logistika 3/2008, str. 30-31, ISSN 1211-0957, ONLINE elektronická verzia http://Logistika.ihned.cz 3/2007, ISSN 1213-7693, BDE
  1. PAĎOUROVÁ A., MAJERČÁKOVÁ M,. Možnosti identifikácie pomocou RFID technológie in: El. časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod, I/2009, str. 61-65, ISSN 1336-8281,
 29. MADLEŇÁK R., VACULÍK J.: Elektronické podnikanie, odborná knižná publikácia, EDIS 2008, ISBN, spoluautor,
  1. MADLEŇÁK R., Stav elektronického podnikania na Slovensku, in: internetový časopis Pošta, Telekomunikácie a elektronický obchod, IV/2008, str. 22 – 28, ISSN 1336-8281
 30. KOLAROVSZKI P., VACULÍK J.: Risk assesment connected with RFID Technology, IN: Transport research arena Europe,- TRA 2008, Ljubljana, medzinárodná vedecká konferencia Ljubljana Žilina 2008, str., ISBN
 31. HERGENRODER E. VACULÍK J., A Communication problem – to try to slovle it, IN: Perners contacts, elektronický odborný časopis o technológií, technice a logistice v dopravě 1/2008, Pardubice, ISSN 1801-674X, BDA
 32. BACHMANN F. VACULÍK J., Instruments for the marketing of services and thier implementation, IN: Perners contacts, elektronický odborný časopis o technológií, technice a logistice v dopravě 1/2008, Pardubice, ISSN 1801-674X, BDA