návrat Knižné publikácie a skriptá návrat

Monohgrafie, odborné knižné publikácie a učebnice

VACULÍK J.: Programovanie videotexu, monografia, EDIS Žilina, 2000, 8AH, 1. vyd. - ISBN 80-7100-708-0 VACULÍK J.: Databázový systém Btrieve, odborná knižná publikácia, EDIS Žilina, 2002, 8 AH,1. vyd. - ISBN 80-7100-947-4, AMG VACULÍK J. A KOL. : Mutlimédiá – spracovanie textu, fotografia, filmová technika a práca so zvukom, vysokoškolská učebnica, EDIS 2006, ISBN 80-8070-604-2

Skriptá

VACULÍK J.: Telematické služby, skriptá 1998, ISBN 80-7100-530-4 VACULÍK J.: Od procedúr k objektom alebo úvod do programovania, skriptum, 2003, 1. vyd. - ISBN 80-8070-155-5 VACULÍK J, Elektronické bankovníctvo, IN: Mičeková a kol. Bankovníctvo – skriptá ŽU 2006, 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2006. - 170 s., AH 13,18, VH 13,65 : obr., tab. - ISBN 80-8070-503-8., BCK,

Elektronické poblikácie

VACULÍK J. A KOL. : Telematické služby II, vysokoškolská učebnica, EDIS 2007, ISBN 978-80-8070-690-6 VACULÍK J., Praktikum v Pascale, elektronická publikácia, EDIS Žilina 2007, ISBN 978-80-8070-762-0, BCB