Semestrálne práce študentov katedry spojov vyrpacované v rámci predmetu Telematické služby počas štúdia r. 2000/2001 členené podľa krúžkov na :

krúžok 15041 -- -- (19)
krúžok 15042 -- -- (21)
krúžok 15043 -- -- (18)
krúžok 15044 -- -- (16)
krúžok 15045 -- -- (18)

krúžok 15041

(*) Juraj Herko, Zuzana Ciberérová
Rozhodli sme sa pre horoskopy, pretože si myslíme, že ľudí nepoznané veci priťahujú a že každý z nás sa o sebe chce dozvedieť čo najviac . A prečo práve výroky ? Možno preto, že aj keď sú staré aj niekoľko sto rokov, stále sú aktuálne a majú čo povedať aj dnes. A okrem toho, že duši človeka sa uľaví, keď zistí, že aj niekto dávno pred ním mal rovnaké pocity ako on sám.
Forma použitého zobrazenia vyplýva s nutnosti použiť čo najviac príkazov podľa požiadaviek vyučujúceho.