História komunikácie
Vplyv internetu
Tele comunity
Tele medicína 1
Tele medicína 2
Mobil časť 01
Mobil časť 02
Mobil časť 03
Mobil časť 04
Výroba mobilu

Telegraf
Telefón
Paketový prenos
TCP/IP
vznik DeskTop-u
Výroba mikročipov
RFID
Plošák
Kábel
Membrána
IPod