Začiatky personálnych počítačov

Hlavný protagonisti


Altair

Harward 1974. V 1974 bol prvý raz publikovaný popis počítača Altair 8080 (p. Roberts). Dovtedy bol len Altaire 8080 bez softveru a tak začal Bill Gates na univerzite v Harwarde pripravovať program Basic.

„My teraz musíme zistiť, čo ten človek nevie, že potrebuje, ale potrebuje to, a potom zariadiť, aby to vedel, a my budeme jediný, kto to zariadi.“

Prvá prezentácia

Od 1971 pôsobili na univerzite v Berkley Steve Jobs a Steve Wozniak na pracovali na rôznych technických „hračkách“, napr. na telefovanie a pod. Steve Wozniak navrhol a vytvoril prvý „personálny počítač“, ktorý následne prezentovali na v roku 1976 na univerzite v Berkley - Homebrew Computer club - prvá prezentácia počítača (Steve Jobbs a Steve Wozniak sú zakladatelia Apple)


Vznik Apple

V tomto období rozbieha Jobs a Wozniak výrobu počítačov u ňho v garaži.

Wozniak robí pre Hewllet Pakard a musí im, podľa zmluvy, odovzdať všetko čo vymyslí ...

Reakcia šéfov HP: „Steve, tak vy tvrdíte, že toto zariadenie je pre obyčajných ľudí, ... ale čo by obyčajný človek robil s počítačom?“

MITS

Albuquerque 1976 (Nové Mexico), MITS Gates ponúka sotvér pre Altaire.

V 1977 založenie Microsoftu – prvé sídlo je práve v Albuquerque.

Stáli pracovníci B.Gates a P. Allen neskôr pribrali do vedenia S. Ballmera.


Computer Faire 1977

V tom čase prišiel Mike Markula z Intelu a zainvestoval do firmy Apple ...

San Francisco, počítačová výstava 1977, prezentácia Apple Computer, počítač od Apple zatienil Altaire – zmena Jobsa z „buriča“ na „obchodníka“.

Prvý kontakt Jobs, Gates resp. pokus o prvý kontakt


Sídlo Microsoft

Seattle 1980, sídlo Mircosoftu, vývoj jazyka Basic pre Altaire (Gates - Ballmer)

BG: „Vieš, kedy prežiješ? Keď ťa potrebujú, prežiješ, keď ľudia potrebujú to, čo máš, ale nesmú mať na výber ... Teraz sme na dne, nepotrebujú nás, tak ich presvedčíme.
SB: Na to sme moc malý páni, keby sme zajtra zhebli, pes po nás neštekne ... “
BG: Vieš, čo sa hovorí o mafii, Dávaj pozor na priateľov, ale ešte väčší na neprieteľov...“

Xerox 1982

Xerox 1982, Palo Alto Research center

SJ: „My sami sa musíme považovať za umelcov, ako povedal Picaso, dobrý umelci kopírujú, tí najlepší kradnú ...“

Apple získal grafický operačný systém od Xeroxu

Xerox stál za väčšiou „vynálezov“ v oblasti počítačových technológií (myš, grafický systém, hypertext, ...)


Sídlo IBM

Sidlo IBM, Bill Gates ponúka softvér IBM,

Zaujímavá je „obchodná politika“ Gatesa a predaj niečoho, čo nemá (operačný systém)

Seattle - Paul Allen - nákup operačného systému za 50.000 USD na tomto systéme Microsoft vybudoval svoje postavenie

SB: „Prečo by IBM mala jednať s takými nulami ako sme my?“
BG: „Pretože sú úspešný, úspech je nebezpečný, chytrý ľudia zblbnú a prestanú myslieť ...“

Sídlo Microsoft

Bill Gates získal jeden počítač Apple s grafickým rozhraním.

„...Lisa, nový počítač s grafickým rozhraním, to čo predávame IBM je o 10 rokov naspäť“

BG: Ja to chcem ...
SB: A ako to môžeš chcieť, je to Applu, nemôžeme im to ukradnúť ...“
BG: Nie, ty ma asi nepočúvaš, Steve, ja to chcem ...

Sídlo Apple

Gates si uvedomil náskok firmy Apple v oblasti grafického rozhrania a inicioval návštevu u Applu.

Sídlo Apple, návšteva Gatesa a spol

Výsledkom bola dohoda o spolupráci Jobs dal k dispozícií Gatesovi svoj počítač MacIntosh

Sídlo Apple

Gates vyvýja vlastný operačný systém pod názvom Windows ...

Apple - urovnanie sporu s Gatesom


Prezentácia Apple

1984 prezentácia Apple - MacIntosh

paralenle prezentuje Gates NEC s Windows Rozchod Gatesa s Jobsom.

BG: „Ukľudni sa, ty a ja - obaja máme bohatého suseda – Xerox - ten má stále dvere otvorené, ty tam pozeráš, čo by si ukradol, lenže teraz si zistil, že som ťa predbehol, korisť je moja Steve, a teraz plač - to nie je fér, ja som to chcel ukradnúť prvý ... to máš smolu...“
SJ: Sme lepší než vy ... máme lepšie nápady ...
BG: ty to zrejme nechápeš, na tom nenázeží ...

Gates získal, čo potreboval ...

Záver ...

a neskôr

  • Jobs sa vracia do Applu ...
  • súčasné hlavné zameranie firmy Apple – oblasť DTP – Desktop Publishing, multimédia (audio, video ), iPod...
  • Koncom leta 2011 Steve Jobs odchádza z vedenia firmy Apple pre zdravotné problémy, ktorým v októbri 2011 podľahol ...