Začiatky - era počítačov
Jobs kupuje Pixar
IPhone
Posolstvo

IPod časť 01
IPod časť 02
IPod časť 03
IPod časť 04